Vandaag is het:
 
 
OZG is TopZorg ziekenhuis voor de behandeling van CTS, meniscus en staar
laatste update: 19:53 uur
OZG is TopZorg ziekenhuis voor de behandeling van CTS, meniscus en staar
Foto`s door: Archief
Tekst door: Ommelander Ziekenhuis Groep
Delfzijl - Winschoten - De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) ontving van zorgverzekeraar Menzis drie TopZorg predicaten voor de behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS), meniscus en staar (cataract). De predicaten gelden tot en met 2015. De wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen, staan voorop in het toekennen van het TopZorg predicaat. Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg. Eerder ontving de OZG TopZorg predicaten voor de behandeling van heupartrose, keel/neusamandelen en slaapapneu. Deze predicaten gelden tot en met 2014 en worden hierna opnieuw door Menzis bekeken.

Wensen en eisen patiënt staan voorop
Menzis stelt bij het toekennen van TopZorg de wensen en eisen van de patiënt voorop. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het principe ‘One stop shop’ dat één van de uitgangspunten is voor TopZorg Cataract (staar). Voor patiënten is het prettig als bij één bezoek aan de zorginstelling alle benodigde consulten en vooronderzoeken plaatsvinden in plaats dat zij hiervoor meerdere keren terug moeten komen.

Ook bij het toekennen van de TopZorg predicaten Meniscus en Carpaal Tunnel Syndroom staat het perspectief van de patiënt voor Menzis centraal. Een van de eisen voor de toekenning  van het predicaat TopZorg Meniscus  is dat voldoende gebruik wordt gemaakt van een MRI-scan voor het doen van diagnostisch onderzoek. Een MRI geeft meer inzicht in de anatomie van de patiënt en kan een diagnostische chirurgische ingreep helpen voorkomen. Dat is minder belastend voor de patiënt, geeft minder kans op complicaties en is kostenbesparend.

Menzis hanteert ook richtlijnen over het aantal ingrepen dat een zorginstelling jaarlijks uitvoert voor een aandoening. Om bijvoorbeeld voor het predicaat TopZorg Carpaal Tunnel Syndroom in aanmerking te komen, gaat Menzis daarom uit van een minimum van 150 operatieve ingrepen per jaar. In Nederland varieert het aantal CTS-operaties per zorgaanbieder tussen de 1 en 800 per jaar.

Menzis TopZorg
Menzis deed op basis van openbare gegevens een voorselectie voor TopZorg  Cataract, Carpaal Tunnel Syndroom en Cataract. Ziekenhuizen die aan de criteria van voorselectie voldoen, werden vervolgens uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over onder meer toegangstijden, wachttijden, voorlichting en begeleiding van patiënten. De TopZorg predicaten zijn toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan deze criteria. Het hebben van een TopZorg predicaat laat zien dat het ziekenhuis verder kijkt dan de  behandeling en de patiënt centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie.

Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
OZG is TopZorg ziekenhuis voor de behandeling van CTS, meniscus en staar      

Bottom