Vandaag is het:
 
 
Energiebedrijf EEW Energy from Waste wil productie uitbreiden
laatste update: 19:53 uur
Energiebedrijf EEW Energy from Waste wil productie uitbreiden
Foto`s door: archief/ © fps.nl
Tekst door: Richard Degenhart
Farmsum - Recentelijk heeft het afval energiebedrijf EEW Energy from Waste toestemming aangevraagd bij de Provincie Groningen om haar productie in haar bedrijf in Farmsum (Delfzijl) te mogen uitbreiden. Het gaat hier om een vergroting van de afvalcapaciteit van 336.000 ton naar 384.000 ton per jaar. De fabriek hoeft hiervoor geen technische uitbreidingen te realiseren. Wat hierdoor wordt bereikt, is dat er meer stoom geproduceerd en geleverd kan worden aan onder andere Akzo Nobel en Bio MCN. De extra hoeveelheid brandstoffen zal met name worden geïmporteerd. Met de verleende vergunning voldoet EEW Energy from Waste eveneens aan de gestelde milieueisen voor de omgeving.

Milieuvriendelijk
EEW Energy from Waste wekt sinds februari 2010 milieuvriendelijke stroom en stoom op door de verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval. De geproduceerde stoom is overwegend CO2 neutraal . De stoom wordt via een 3,5 km lange stoomleiding aan vijf chemische bedrijven op het industrieterrein Oosterhorn geleverd. In het verleden gebruikten deze bedrijven aardgas om stoom te maken. Bij het maken van de stoom wordt de warmte die vrijkomt bij de verbranding maximaal benut. Op deze wijze draagt EEW bij aan de bescherming van milieu en klimaat. Onlangs heeft EEW ook de mededeling van het Ministerie ontvangen dat ze de beste zijn met de hoogste benuttingsgraad van de installatie. Dit houdt in dat de energie-efficiency het hoogste is van de 9 Nederlandse Afval Energie Centrales.
Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Energiebedrijf EEW Energy from Waste wil productie uitbreiden      

Bottom