Vandaag is het:
 
 
Facelift voormalige wierdedorp Weiwerd in volle gang
laatste update: 19:53 uur
Facelift voormalige wierdedorp Weiwerd in volle gang
Foto`s door: Archief
Tekst door: Groningen Seaports
Weiwerd - Het voormalige wierdedorp Weiwerd wordt omgevormd tot een kennisintensief bedrijvenpark: Brainwierde Weiwerd. Het is een aansprekend voorbeeld van een passende herstemming van een archeologisch monument. Een toonbeeld van industriële innovatie.
Inmiddels zijn de werkzaamheden van  ‘de facelift’ richting Brainwierde Weiwerd in volle gang. De aanleg van nieuw straatwerk is nagenoeg afgerond en er wordt volop gewerkt aan de aanleg van nieuwe paden. De gracht rondom de begraafplaats is helemaal uitgebaggerd en nieuwe waterlopen zijn gegraven. Binnenkort wordt begonnen met het plantwerk, het snoeiwerk en het rooien van bomen.

Een groot gedeelte van de werkzaamheden vindt plaats onder het toeziend oog van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit is een eis vanwege de hoge archeologische en cultuurhistorische status van de wierde. De werkzaamheden vinden tevens in goed overleg met de Stichting Behoud Weiwerd plaats.

Brainwierde Weiwerd
Brainwierde Weiwerd beschikt over 23 unieke kavels en vier bestaande gebouwen, elk met een eigen historie en identiteit. Voor iedere kavel is een kavelpaspoort samengesteld. Het kavelpaspoort geeft in bouwtechnische zin de eigenschappen en randvoorwaarden van een specifieke kavel aan. De oorspronkelijke verkaveling van het dorp is intact gehouden en ook is  zoveel mogelijk rekening gehouden met het bodemarchief. De bouw van bedrijfs- gebouwen vindt uitsluitend plaats op plekken waar volgens de kadastrale kaarten van Weiwerd van circa 1830 en 1960 bebouwing heeft gestaan en de schaal van de nieuwe bebouwing zal aansluiten bij wat op dorpswierden gebruikelijk is.  Meer informatie vindt u op www.weiwerd.nl

Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Facelift voormalige wierdedorp Weiwerd in volle gang      

Bottom