Vandaag is het:
 
 
Nieuwe koers exploitatie van de brede scholen in Delfzijl
laatste update: 19:53 uur
Nieuwe koers exploitatie van de brede scholen in Delfzijl
Foto`s door: Archief
Tekst door: Gemeente Delfzijl
Delfzijl - Het college van de gemeente Delfzijl heeft op 5 november 2013 besloten om het beheer en de exploitatie van de brede scholen in de gemeente Delfzijl anders te gaan organiseren en anders te gaan subsidieren.

Dit besluit heeft het college genomen op basis van de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Etuconsult. Stichting Brede Scholen Delfzijl (SBSD), de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier, de scholen en Kids2b staan achter dit collegebesluit.

Aanleiding
De stichting heeft steeds een hogere financiële bijdrage van de gemeente nodig voor een dekkende exploitatie. Om in kaart te brengen welke stappen nodig zijn om dit proces zo snel mogelijk te stoppen, heeft het college Etuconsult de opdracht gegeven om het probleem te analyseren en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Dit onderzoeksbureau is een landelijk opererend bureau dat gespecialiseerd is in Brede Scholen en Kindcentra.

Aanbevelingen
Het besluit van het college heeft als gevolg dat de huidige stichting als overkoepelende organisatie op termijn waarschijnlijk zal veranderen. De exploitatie van de kindvoorziening (onderwijs en kinderopvang) en wijk- en sportfuncties wil de gemeente scheiden. Door deze wijziging landen de verantwoordelijkheden op de juiste plaats, kan iedere betrokken organisatie zich richten op zijn kernactiviteit en kan de subsidie uiteindelijk dalen van acht ton naar vier ton.

Aanpak
Met een subsidie van acht ton legt de SBSD momenteel een aardige druk op de gemeentelijke begroting. Het college wil daarom zo snel mogelijk samen met het bestuur en de directie van SBSD, de schoolbesturen van Marenland en Noordkwartier en het bestuur van Kids2b verschillende alternatieven bespreken en een uitvoeringsplan opstellen. Het streven is om dit voor de zomervakantie van 2014 te realiseren, zodat de eerste wijzigingen met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 van kracht kunnen gaan.

Zorgvuldigheid
Ondanks de urgentie vindt het college het van belang dat de verandering zowel inhoudelijk als procesmatig goed en zorgvuldig verloopt. Het college gaat op korte termijn samen met het zittend bestuur van SBSD inzetten op tijdelijke versterking van het stichtingsbestuur. De gemeente blijft SBSD ondersteunen en begeleiden tijdens het veranderingsproces.

Brede scholen draaiende houden
Om de bestaande stichting in de tussentijd draaiende te houden geeft het college SBSD in 2014 per maand een voorschot van € 50.000,- op de subsidie van 2014. Het subsidiebedrag voor 2013 van € 798.000,- heeft het college ook op 5 november toegekend.

Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Nieuwe koers exploitatie van de brede scholen in Delfzijl      

Bottom