Vandaag is het:
 
 
Olga Hartman uit Loppersum gekozen als lijsttrekker VVD Loppersum
laatste update: 19:53 uur
Olga Hartman uit Loppersum gekozen als lijsttrekker VVD Loppersum
Foto`s door: Ingezonden
Tekst door: VVD
Loppersum - De ledenvergadering van de VVD afdeling Loppersum heeft unaniem besloten Olga Hartman uit Loppersum te benoemen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Olga Hartman is momenteel wethouder in Loppersum. Hartman:,, Het zou mooi zijn als ik de volgende zittingsperiode de ervaring en kennis die we hebben opgedaan tijdens de voorbereidingen van de taken die de gemeenten erbij gaan krijgen zoals, de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet, zou kunnen uitvoeren in daadwerkelijk beleid voor onze inwoners.” Mocht de VVD geen deel gaan uitmaken van de coalitie, dan zal Hartman niet in de raad gaan zitten. ,,Het lijkt me geen goed idee om direct na een wethouderschap weer deel uit te gaan maken van de gemeenteraad.”

Olga Hartman kan terugkijken op een periode als wethouder waarin tal van zaken gerealiseerd zijn. ,,We hebben zeker niet alleen op de winkel gepast en achterover geleund tijdens de artikel 12 periode”, aldus Hartman. Enthousiast komt ze met een hele reeks voorbeelden van zaken die in de zittingsperiode van  vier  jaar gerealiseerd zijn. ,,Zo is er ondanks de economische crisis gebouwd en zijn alle sportvoorzieningen overeind gebleven en gedeeltelijk geprivatiseerd. Ook komt er een nieuwe sportvoorziening in Middelstum en is het dorpenbudget, zoals beloofd is in het verkiezingsprogramma, ingevoerd. De sociale agenda is gemoderniseerd  en er is een concept ontwikkeld voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.” Een heet hangijzer in de afgelopen zittingsperiode was het basisonderwijs. ,,Er is gekeken hoe het draagvlak met een nieuwe visie kon worden hersteld en de Lopster Scholenvisie is uiteindelijk unaniem door de raad aangenomen.” De wethouder wil ook graag nog even ingaan op de cultuuromslag in de contacten met de dorpen. ,,We hechten er in dit college erg aan om samen met de dorpen oplossingen te vinden en zaken aan te pakken. Er wordt veel en constructief overlegd met de  verenigingen van dorpsbelangen. Ook met de verschillende herinrichtingen in de diverse plaatsen is er continu overleg geweest met de bewoners. Ons verkiezingsmotto is niet voor niets Zonder dorpen geen gemeente!”

De VVD-fractievoorzitter van de afgelopen zittingsperiode, Jur Huizinga, wil op de kieslijst voor de komende verkiezingen plaatsmaken voor een jongere generatie, maar hij is bereid zijn expertise ook in de toekomst in te brengen in de fractie. De VVD-fractie-assistent van de afgelopen periode, Bert-Jan Huizing, is bereid Huizinga op te volgen. Op deze manier is in de VVD-fractie verjonging mogelijk met behoud van kennis en ervaring. De ledenvergadering heeft daarom besloten Bert-Jan Huizing uit Zeerijp de komende raadsperiode kandidaat te stellen als fractievoorzitter en Jur Huizinga uit Eenum als tweede kandidaat voor het raadslidmaatschap. De ledenvergadering is Huizinga zeer erkentelijk voor zijn gedegen inzet voor het belang van de gemeente Loppersum gedurende de afgelopen jaren. Tegelijkertijd is er waardering dat op deze manier op verantwoorde wijze in de gemeenteraad een nieuwe VVD-generatie kan aantreden. Ook tijdens de volgende zittingsperiode wordt de raadsfractie door meerdere VVD-leden uit de gemeente ondersteund. Daarom heeft de ledenvergadering ook onderstaande leden bereid gevonden een plaats in te nemen op de kandidatenlijst.

De kieslijst:

1. Olga Hartman-Togtema (Loppersum)
2. Bert-Jan Huizing (Zeerijp)
3. Jur Huizinga (Eenum)
4. Eisse Luitjens (Loppersum)
5. Betsy Jensema-Botjes (Loppersum)
6. Having Steenhuis Geertsema (Loppersum)
7. Gijs Schilthuis (Middelstum)

Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Olga Hartman uit Loppersum gekozen als lijsttrekker VVD Loppersum      

Bottom