Vandaag is het:
 
 
Gemeenteraad Delfzijl introduceert 'special guest' arrangement
laatste update: 19:53 uur
Gemeenteraad Delfzijl introduceert 'special guest' arrangement
Foto`s door: Archief
Tekst door: Richard Degenhart
Delfzijl - De gemeenteraad van Delfzijl wil met een nieuw inititatief 'gast van de raad' meer inwoners betrekken bij de plaatselijke politiek en het raadswerk. Belangstellenden kunnen zich als gast opgeven en krijgen een uur voor een raadsvergadering een toelichting op het raadswerk door de griffier en enkele raadsleden.

Daarna volgt een rondleiding langs de raadzaal en de kamers van griffie, B&W en wethouders. Na een korte ontvangst door de burgemeester op zijn kamer gaat men samen naar de raadsvergadering. Op de raadsvergadering van 14 november hoopt de raad de eerste gasten te mogen ontvangen.

Politieke betrokkenheid
De raad van Delfzijl is zich bewust van zijn belangrijke rol als intermediair tussen overheid en samenleving. Om als raadslid goed op de hoogte te zijn van wat in de samenleving speelt is goed contact met inwoners nodig. Door inwoners via het 'gast van de raad' arrangement actief uit te nodigen hoopt de raad deze meer te betrekken bij het raadswerk. De raad wil met het gastarrangement inwoners duidelijk maken dat de raad hun aanspreekpunt en klankbord wil zijn voor ontwikkelingen in de samenleving. Ook het interesseren van inwoners voor raadswerk en politiek om zo nieuwe raadsleden te 'kweken' speelt een rol. Daarvoor is dit een goed moment met de verkiezingen op 19 maart 2014 in het vooruitzicht.

Raadsvergadering
Na de introductie is het de bedoeling dat 'gasten van de raad' de raadsvergadering, of in ieder geval het eerste deel ervan bijwonen vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Ze kunnen dan van dichtbij meemaken hoe een - overigens altijd openbare - raadsvergadering verloopt. Rond 21.00 uur is er meestal een korte schorsing van de vergadering, een moment dat zich goed leent om raadsleden aan te schieten en hen vragen te stellen over hun werk. Na de schorsing kunnen gasten de vergadering verder bijwonen. Raadsvergaderingen duren vaak tot ongeveer 23.00 uur.

Aanmelden
Alle inwoners van de gemeente van zestien jaar of ouder kunnen zich aanmelden. Per vergadering kunnen maximaal tien mensen als gast meedoen. Wilt u een keer als 'gast van de raad' een raadsvergadering bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij de griffie. U kunt mailen naar griffie@delfzijl.nl of bellen met (0596) 63 93 10 / 63 93 32 of (06) 21 59 45 64. Raadsvergaderingen vinden eens in de vijf weken plaats, ze staan aangekondigd op de website van de gemeente www.delfzijl.nl en in de Eemsbode. De agenda en stukken van deze vergadering staan twee weken voorafgaande aan de vergadering op de website.

Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Gemeenteraad Delfzijl introduceert 'special guest' arrangement      

Bottom