Vandaag is het:
 
 
Coffeeshop aan Hogelandsterweg wordt gemiddeld 233 keer per dag bezocht
laatste update: 19:53 uur
Coffeeshop aan Hogelandsterweg wordt gemiddeld 233 keer per dag bezocht
Foto`s door: Archief
Tekst door: bureau Intraval
Farmsum - Het coffeeshopbeleid van Delfzijl past prima binnen het landelijke beleid en is na enkele kleine aanpassingen weer helemaal actueel volgens onderzoekers van bureau Intraval. Verder zijn de ervaringen van gemeente, politie, OM en coffeeshop met het lokale coffeeshopbeleid over het algemeen positief.

Softdrugstoerisme is in Delfzijl beperkt
Softdrugstoerisme is in Delfzijl zeer gering, hetgeen ook wordt onderschreven door de coffeeshopeigenaar. Enkele bezoekers van de coffeeshop in Delfzijl zijn woonachtig in Duitsland, hetgeen overeenkomt met de cijfers van de coffeeshops in Groningen. De coffeeshop in Delfzijl heeft wel een aantrekkingskracht op bewoners in de regio. Bijna de helft van de bezoekers woont in nabijgelegen plaatsen als Appingedam en Loppersum. Verder wordt de coffeeshop in Delfzijl gemiddeld 233 keer per dag bezocht.

Onveiligheidsgevoelens en overlast
Een derde van de direct omwonenden van de coffeeshop geeft aan zich in de drie maanden voorafgaand aan de meting wel eens onveilig gevoeld te hebben in de directe woonomgeving c.q. werkomgeving. Deze resultaten komen overeen met het provinciaals gemiddelde waar eveneens ruim een derde zegt zich wel eens onveilig te voelen. Daarnaast zegt de helft van de direct omwonenden van de coffeeshop wel eens overlast in het algemeen te ervaren. Met name verkeersoverlast wordt daarbij genoemd, waarvan ook al hinder werd ondervonden voor de vestiging van de coffeeshop aan de Hogelandsterweg. Daarnaast noemen tien omwonenden de coffeeshop als hen wordt gevraagd waar ze overlast van ervaren. Verder zegt geen enkele omwonende in de afgelopen drie maanden slachtoffer te zijn geweest van diefstal, inbraak, vernieling of een geweldsmisdrijf.

Evaluatie-onderzoek
Dit blijkt uit een evaluatie van het coffeeshopbeleid door bureau Intraval in opdracht van de gemeente Delfzijl. Hiervoor zijn landelijke en lokale rapporten en documenten over coffeeshops en cannabisbeleid bestudeerd. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van betrokken organisaties in Delfzijl. Verder zijn de ervaringen van omwonenden van de coffeeshop in beeld gebracht, terwijl eveneens registratiegegevens zijn verzameld bij de politie. Aanvullend hebben tellingen van coffeeshopbezoeken plaatsgevonden, terwijl ook enquêtes zijn afgenomen onder de coffeeshopbezoekers. 

Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Coffeeshop aan Hogelandsterweg wordt gemiddeld 233 keer per dag bezocht      

Bottom