Vandaag is het:
 
 
PvdA wil meer aandacht voor kinderen binnen het armoedebeleid in Delfzijl
laatste update: 19:53 uur
PvdA wil meer aandacht voor kinderen binnen het armoedebeleid in Delfzijl
Foto`s door: Archief
Tekst door: Patrick Eijndhoven
Delfzijl - Kinderen zouden meer aandacht moeten krijgen binnen het armoedebeleid in de gemeente Delfzijl, daarvoor pleit de Partij van de Arbeid in schriftelijke vragen aan de gemeenteraad.

Door de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden, komen steeds meer mensen in de problemen. De kans om in armoede te geraken neemt voor veel groepen toe en met name kinderen zijn hier de dupe van. Eén op de negen kinderen zou in armoede leven.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd structureel extra middelen vrij te maken voor armoedebeleid. Dankzij inspanningen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en staatssecretaris Jetta Klijnsma wordt daarvoor de komende jaren extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding. Voor 2013 komt er 19 miljoen extra naar de gemeenten, voor 2014 zal dit ongeveer 80 miljoen zijn en voor 2015 100 miljoen. Naar schatting van de PvdA betekenrt dit voor Delfzijl respectievelijk € 40.000,-. € 168.000,- en € 210.000,-.

Auke Zoethout vraagt namens de lokale fractie in Delfzijl om welke bedragen het voor Delfzijl gaat. De bedragen zijn niet geoormerkt maar de PvdA hecht eraan dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed, en dan met name aan kinderen. De fractie vraagt de raad daarom om binnen het beleid kinderen als specifieke en primaire doelgroep te identificeren.
Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
PvdA wil meer aandacht voor kinderen binnen het armoedebeleid in Delfzijl      

Bottom