Vandaag is het:
 
 
Waterschappen en Nationale Reserve houden oefening rond Eemskanaal
laatste update: 19:53 uur
Waterschappen en Nationale Reserve houden oefening rond Eemskanaal
Foto`s door: archief
Tekst door: Patrick Eijndhoven
Garmerwolde - Om goed voor bereid te zijn op dreigende situaties zoals het hoogwater in januari 2012 vinden op 7, 8 en 9 november verschillende oefeningen plaats. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s oefenen elk in hun eigen gebied om te checken of protocollen kloppen.

Er worden drie scenario’s geoefend waarbij de waterschappen nauw samenwerken om elkaar ook in echte hoogwatersituatie goed te kunnen ondersteunen. Zo wordt er getraind in het aanleggen van kwelschermen, het inspecteren van dijkvervormingen en het vullen en leggen van zandzakken. Een ander scenario richt zich op de voorbereidingen bij de inzet van waterbergingsgebieden. In het derde scenario wordt geoefend in het vasthouden van water. Door het handmatig omhoog zetten van stuwen in sloten om te voorkomen dat er teveel water naar de hoofdkanalen stroomt.

Militaire oefening
Gelijktijdig met de oefening van de waterschappen oefent de Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht Reserve door het bewaken en beveiligen van de zuiveringsinstallatie bij Garmerwolde. Hiervoor zullen patrouilles worden gelopen en gereden. De reservisten verplaatsen zich bewapend, maar zullen geen (oefen)munitie gebruiken.

Wat merken omwonenden?
Tijdens de oefendagen rijden er veel voertuigen in het gebied. Defensie zet een aantal militaire voertuigen in en het waterschap voert met auto’s zandzakken en herstelmateriaal aan. Defensie zal ook patrouille lopen. De oefening gaat ’s avonds en ook ’s nachts door, hetgeen meer licht rondom de zuivering in Garmerwolde betekent. Defensie en de waterschappen zullen tijdens de oefeningen de geluids- en lichtoverlast tot een minimum beperken.

Wanneer?
De oefeningen starten donderdag 7 november vanaf een uur of 12.00 tot 23.00 uur. Vrijdag wordt er geoefend van 7.30 uur tot 23.00 uur en zaterdag 9 november tot uiterlijk 16.00 uur. De dagen staan vast, de tijden zijn bij benadering

Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Waterschappen en Nationale Reserve houden oefening rond Eemskanaal      

Bottom