Vandaag is het:
 
 
Gebruikers tevreden over personenvervoer in Noord Groningen
laatste update: 19:53 uur
Gebruikers tevreden over personenvervoer in Noord Groningen
Foto`s door: archief/ © fps.nl
Tekst door: Ingezonden
Regio - Jaarlijks worden het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer in Noord Groningen onderzocht. De gebruikers van het vervoer - leerlingen, ouders, senioren en mensen met een beperking - wordt via een schriftelijke enquête naar hun mening over de kwaliteit van het vervoer gevraagd. Algemene conclusie is dat de gebruikers van het vervoer tevreden zijn over de kwaliteit van de regiotaxi en het leerlingenvervoer. Reden voor de samenwerkende acht gemeenten uit Noord Groningen en het OV-bureau om de bestaande vervoersovereenkomst met de taxibedrijven UVO en van Dijk te verlengen. De ondertekening van deze overeenkomst vindt plaats tijdens een bijeenkomst op donderdag 24 oktober aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook stilgestaan bij de resultaten van het onderzoek en bij de "Doorontwikkeling collectief personenvervoer Noord Groningen".

Leerlingenvervoer
Dit jaar zijn er voor het eerst leerlingen bij het klanttevredenheidsonderzoek betrokken. Bij dit onderzoek is gelet op rust in de bus, veilig rijgedrag en de aanwezigheid van een vaste chauffeur. Uit het onderzoek onder de leerlingen en ouders blijkt onder andere dat de meeste van hen goed over de chauffeur te spreken zijn. De leerlingen vinden reizen langer dan 60 minuten onprettig.

Regiotaxi
De regiotaxi wordt vooral gebruikt door senioren. Ook uit dit onderzoek kwam naar voren hoe belangrijk de rol van de chauffeur is; mede dankzij de goede dienstverlening van de chauffeurs is de kwaliteit van de regiotaxi opnieuw verbeterd. De reizigers waarderen de regiotaxi met een 7,7 - het hoogst behaalde cijfer tot nu toe. Wel blijft de klachtenprocedure aandacht vragen.

Doorontwikkeling collectief personenvervoer Noord Groningen.
Met verschillende projecten en onderzoeken willen de acht gemeenten en het OV- bureau de bereikbaarheid in de regio, de zelfredzaamheid van inwoners en de integratie van verschillende vervoersstromen stimuleren. Zo worden de mogelijkheden om over te stappen op het openbaar vervoer en de inzet van vrijwilligers onderzocht. Daarnaast wordt er samengewerkt met zorginstellingen en sociale werkplaats om te kijken in hoeverre het vervoer in gezamenlijkheid plaats kan vinden. Onderzoek naar de overstap op groen gas draagt bij aan de duurzaamheid in de regio. De vervoerders zijn actief bij een aantal onderzoeken betrokken en dit is een extra reden om de samenwerking met vervoersbedrijven UVO en Van Dijk de komende drie jaar voort te zetten.

Wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond en voorzitter van het bestuurlijk overleg collectief personenvervoer Noord-Groningen vindt de doorontwikkeling van het collectief personenvervoer van groot belang: "Een toekomstbestendig vervoerssysteem is alleen mogelijk als gemeenten, het OV-bureau, vervoersbedrijven en reizigers samen optrekken, zodat alle verschillende vervoersstromen zoals die nu bestaan, opgaan in één betaalbaar publiek vervoerssysteem".

Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Gebruikers tevreden over personenvervoer in Noord Groningen      

Bottom