Vandaag is het:
 
 
Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd
laatste update: 19:53 uur
Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd
Foto`s door: Richard Degenhart
Tekst door: Patrick Eijndhoven
Weiwerd - In Weiwerd wordt hard gewerkt om de wierde en aanwezige -of in het verleden verdwenen- landschapselementen te herstellen. Zo is vorige week gestart met het baggeren van de kerkgracht. Dertig jaar lang is er niets aan de gracht gedaan en riet en afgevallen bladeren hadden inmiddels voor een dikke laag slib gezorgd.

Vanuit het Waddenfonds is geld beschikbaar gekomen om de wierde te herstellen. Na het afgeven van de definitieve archeologische monumentvergunning door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op 17 september, zijn de werkzaamheden op dinsdag 15 oktober jongstleden in volle hevigheid van start gegaan. Een archeologe van Archeodienst Groningen keek toe tijdens de baggerwerkzaamheden. De archeologische dienst hoopte dat bij de baggerwerkzaamheden sporen uit de ijzertijd boven de grond zouden komen. Vondsten uit deze periode zouden goed mogelijk zijn want in de wierde van het vlakbij gelegen Heveskes werd in 1982 nog geheel onverwacht een hunebed gevonden dat in de loop der tijd door lagen veen en klei aan het oog was onttrokken.

‘We hebben geen oude dingen gevonden,’ verteld Kasia Treder, werkzaam voor de archeodienst Groningen. Toch zijn er een aantal spullen boven de grond gekomen, maar deze zijn allemaal recentelijk, afkomstig uit de twintigste eeuw. Emmertjes, theekannen en potjes, maar ook schoeisel worden getoond door mevr. Treder. Niet oud maar wel een leuk plaatje dat herinnerd aan wat ooit het grootste dorp in de Oosterhoek was.

In de jaren zestig van de vorige eeuw viel het besluit om 3 dorpen in de buurt van Delfzijl van de kaart te vegen om ruimte te geven aan de oprukkende industrie. Heveskes en Oterdum werden totaal van de kaart geveegd. In Weiwerd duurde de afbraak wat langer, in 1984 woonde er nog zo’n tachtig mensen in het dorp. De groei van de industrie was inmiddels gestaakt. Van de 90 woningen en boerderijen die ooit op de terp hebben gestaan zijn nog 4 gebouwen over.

Zerken
Tijdens het baggeren zijn ook aan aantal zerken boven water gekomen. Het is niet bekend of deze zerken per ongeluk of bewust in de gracht rond het kerkhof zijn beland. Wel is duidelijk dat er geen belangrijke namen op de stenen staan, één steen zou herinneren aan een timmerman. De stenen komen van graven uit o.a. 1822 en 1935 en liggen tijdelijk opgeslagen op het terrein van Abciviel dat de herstel werkzaamheden aan de wierde uitvoert. Samen met de Stichting Behoud Weiwerd zal worden gekeken wat er met de gevonden spullen moet gebeuren.
Terug naar de vorige pagina

 

Foto`s
Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd  
Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd  
Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd   Kannen, schoeisel en zerken in baggerlaag van kerkgracht Weiwerd  

Bottom